Giới thiệu về công ty

Công Ty TNHH Reeracoen Việt Nam

Thông Tin Tuyển Dụng

Quận 5 _ Sales Staff (Chemical Product) _ Tiếng Anh Tốt _ 17957TP

Cấp bậc Nhân viên
Lương $ 14,000,000 - 18,000,000 VND
Hết hạn nộp 24/07/2020
Ngành nghề Bán hàng / Kinh doanh , Tư vấn , Dịch vụ khách hàng
Kinh nghiệm 2 - 5 Năm

Địa điểm

Hồ Chí Minh

Công Ty TNHH Reeracoen Việt Nam

$ 20 Tr - 25 Tr VND

  • Hồ Chí Minh

Công Ty TNHH Reeracoen Việt Nam

$ 18 Tr - 20 Tr VND

  • Hồ Chí Minh

Công Ty TNHH Reeracoen Việt Nam

$ 21 Tr - 28 Tr VND

  • Hồ Chí Minh

Công Ty TNHH Reeracoen Việt Nam

$ 30 Tr - 42 Tr VND

  • Hồ Chí Minh

Công Ty TNHH Reeracoen Việt Nam

$ 13 Tr - 14 Tr VND

  • Hồ Chí Minh

Công Ty TNHH Reeracoen Việt Nam

$ 14 Tr - 18 Tr VND

  • Hồ Chí Minh

Công Ty TNHH Reeracoen Việt Nam

$ 12 Tr - 18 Tr VND

  • Hồ Chí Minh

Công Ty TNHH Reeracoen Việt Nam

$ 18 Tr - 21 Tr VND

  • Hồ Chí Minh

Công Ty TNHH Reeracoen Việt Nam

$ 15 Tr - 20 Tr VND

  • Hồ Chí Minh

Công Ty TNHH Reeracoen Việt Nam

$ 10 Tr - 25 Tr VND

  • Hồ Chí Minh