Giới thiệu về công ty

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Hàng Hải Việt Nam (MSB)

Thông Tin Tuyển Dụng

[RB] Giám đốc Quan hệ khách hàng ưu tiên - RB - MSB - 1S029

Cấp bậc Quản lý
Lương $ Cạnh tranh
Hết hạn nộp 15/10/2020
Ngành nghề Ngân hàng , Tài chính / Đầu tư
Kinh nghiệm 2 - 3 Năm

Địa điểm

Hải Phòng

Hải Dương

Quảng Ninh

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Hàng Hải Việt Nam (MSB)

$ Cạnh tranh

 • Hải Phòng | Quảng Ninh | Hải Dương

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Hàng Hải Việt Nam (MSB)

$ Cạnh tranh

 • Hải Phòng | Hải Dương | Quảng Ninh

Ngân Hàng TMCP Quân Đội

$ Cạnh tranh

 • Hải Phòng

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Hàng Hải Việt Nam (MSB)

$ 7 Tr - 15 Tr VND

 • Hải Dương | Hải Phòng | Quảng Ninh

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Hàng Hải Việt Nam (MSB)

$ 7 Tr - 15 Tr VND

 • Quảng Ninh | Hải Phòng | Hải Dương

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Hàng Hải Việt Nam (MSB)

$ 7 Tr - 15 Tr VND

 • Hải Phòng | Quảng Ninh | Hải Dương

Ngân Hàng TMCP Phương Đông - OCB

$ Cạnh tranh

 • Hải Phòng | Hà Nội | Bắc Ninh

Ngân Hàng TMCP Quốc Tế Việt Nam

$ Cạnh tranh

 • Quảng Ninh | Hải Phòng

Ngân Hàng TMCP Quốc Tế Việt Nam

$ Cạnh tranh

 • Quảng Ninh | Hải Phòng

Ngân Hàng TMCP Phương Đông - OCB

$ Cạnh tranh

 • Hà Nội | Hải Phòng | Quảng Ninh

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Hàng Hải Việt Nam (MSB)

$ Cạnh tranh

 • Hồ Chí Minh | Hà Nội | Hải Phòng