Giới thiệu về công ty

Talent Trader Vietnam

Thông Tin Tuyển Dụng

Reactjs Developer

Cấp bậc Nhân viên
Lương $ 700 - 1.500 USD
Hết hạn nộp 31/10/2020
Ngành nghề CNTT - Phần mềm
Kinh nghiệm 1 - 3 Năm

40HRS HR Consulting (Công ty Cổ Phần 40 Giờ)

$ Trên 39,6 Tr VND

 • Đà Nẵng

Gear Inc.

$ Cạnh tranh

 • Đà Nẵng

Talent Trader Vietnam

$ 22 Tr - 33 Tr VND

 • Hà Nội | Đà Nẵng

Công ty TNHH Viettel - CHT

$ 25 Tr - 50 Tr VND

 • Hà Nội | Hồ Chí Minh | Đà Nẵng

Talent Trader Vietnam

$ 22 Tr - 33 Tr VND

 • Hà Nội | Đà Nẵng

Talent Trader Vietnam

$ 13,2 Tr - 44 Tr VND

 • Đà Nẵng

Công Ty TNHH JAC Recruitment Vietnam

$ 12 Tr - 15 Tr VND

 • Đà Nẵng

Công ty TNHH Viettel - CHT

$ 25 Tr - 50 Tr VND

 • Hà Nội | Hồ Chí Minh | Đà Nẵng

Saigon Technology Solutions

$ Trên 33 Tr VND

 • Đà Nẵng

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CME SOLAR

$ 10 Tr - 15 Tr VND

 • Đà Nẵng

Talent Trader Vietnam

$ 22 Tr - 33 Tr VND

 • Đà Nẵng