Giới thiệu về công ty

Công Ty TNHH Olam Việt Nam

Thông Tin Tuyển Dụng

Receptionist cum Admin (Cashew Bien Hoa)

Cấp bậc Nhân viên
Lương $ 7,500,000 - 8,000,000 VND
Hết hạn nộp 28/07/2021
Ngành nghề Hành chính / Thư ký , Nhân sự , Tổ chức sự kiện
Kinh nghiệm 1 - 3 Năm

Chi nhánh Công ty TNHH Olam Việt Nam tại KCN Biên Hòa 2

$ Cạnh tranh

  • Đồng Nai

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THỰC PHẨM NĂM MỤC TIÊU

$ 8 Tr - 9 Tr VND

  • Đồng Nai

CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH VĂN HÓA SUỐI TIÊN

$ 6 Tr - 9 Tr VND

  • Đồng Nai

Schenker Vietnam Co. Ltd

$ Cạnh tranh

  • Đồng Nai

SCHAEFFLER VIETNAM CO., LTD

$ Cạnh tranh

  • Đồng Nai

CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH VĂN HÓA SUỐI TIÊN

$ 7 Tr - 10 Tr VND

  • Đồng Nai

CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH VĂN HÓA SUỐI TIÊN

$ 15 Tr - 20 Tr VND

  • Đồng Nai

SCHAEFFLER VIETNAM CO., LTD

$ Cạnh tranh

  • Đồng Nai

CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH VĂN HÓA SUỐI TIÊN

$ 12 Tr - 18 Tr VND

  • Đồng Nai

CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH VĂN HÓA SUỐI TIÊN

$ 15 Tr - 25 Tr VND

  • Đồng Nai