Giới thiệu về công ty

PERSOLKELLY Vietnam

Thông Tin Tuyển Dụng

Recruitment Consultant (Industrial Team)

Cấp bậc Mới tốt nghiệp
Lương $ Cạnh tranh
Hết hạn nộp 30/06/2021
Ngành nghề Bán hàng / Kinh doanh , Nhân sự

Địa điểm

Persolkelly

$ Cạnh tranh

  • Hồ Chí Minh

PERSOLKELLY (Formerly: First Alliances)

$ Cạnh tranh

  • Hồ Chí Minh

Focus Consulting Co., Ltd

$ Cạnh tranh

  • Hồ Chí Minh

HR Strategy _ Recruitment Agency

$ Cạnh tranh

  • Hồ Chí Minh

PERSOLKELLY Vietnam

$ Cạnh tranh

  • Hồ Chí Minh

PERSOLKELLY Vietnam

$ Cạnh tranh

  • Hồ Chí Minh

PERSOLKELLY Vietnam

$ Cạnh tranh

  • Hồ Chí Minh

Công Ty Cổ Phần TM & DV Phong Vũ

$ Cạnh tranh

  • Hồ Chí Minh | Hà Nội

Monroe Consulting Group Vietnam

$ Cạnh tranh

  • Hồ Chí Minh

PERSOLKELLY Vietnam

$ Cạnh tranh

  • Hồ Chí Minh