Giới thiệu về công ty

MM Mega Market Vietnam

Thông Tin Tuyển Dụng

Regional Loss Prevention Manager - MM Mega Market Dist.2

Cấp bậc Quản lý
Lương $ Cạnh tranh
Hết hạn nộp 20/06/2020
Ngành nghề Bán lẻ / Bán sỉ , An Ninh / Bảo Vệ
Kinh nghiệm 5 - 7 Năm

MM Mega Market Vietnam

$ Cạnh tranh

 • Hồ Chí Minh

MM Mega Market Vietnam

$ Cạnh tranh

 • Hồ Chí Minh

MM Mega Market

$ 9 Tr - 12 Tr VND

 • Hồ Chí Minh

MM Mega Market Vietnam

$ Cạnh tranh

 • Hồ Chí Minh

MM Mega Market Vietnam

$ Cạnh tranh

 • Hồ Chí Minh

MM Mega Market Vietnam

$ 2 Tr - 3 Tr VND

 • Hồ Chí Minh

MM Mega Market Vietnam

$ 2 Tr - 3 Tr VND

 • Hồ Chí Minh

MM Mega Market Vietnam

$ Cạnh tranh

 • Hồ Chí Minh

MM Mega Market Vietnam

$ Cạnh tranh

 • Hồ Chí Minh

MM Mega Market Vietnam

$ Cạnh tranh

 • Hồ Chí Minh

MM Mega Market Vietnam

$ 7 Tr - 8 Tr VND

 • Hồ Chí Minh