Giới thiệu về công ty

Công Ty TNHH MTV Wacontre

Thông Tin Tuyển Dụng

[Remote] FULLSTACK - JAVA - RUBY ON RAILS DEVELOPER ~ max 3000 USD

Cấp bậc Nhân viên
Lương $ 1.200 - 3.000 USD
Hết hạn nộp 03/02/2021
Ngành nghề CNTT - Phần mềm
Kinh nghiệm 3 - 5 Năm

Công Ty TNHH MTV Wacontre

$ 33 Tr - 55 Tr VND

  • Hồ Chí Minh

CÔNG TY TNHH MTV Tin Học Á Đông Vi Na

$ 18 Tr - 28 Tr VND

  • Hồ Chí Minh

Star Global Consulting

$ 33 Tr - 77 Tr VND

  • Hồ Chí Minh

Công Ty TNHH Reeracoen Việt Nam

$ 13 Tr - 34 Tr VND

  • Hồ Chí Minh

Công Ty TNHH MTV Wacontre

$ 44 Tr - 77 Tr VND

  • Hồ Chí Minh | Hà Nội | Đà Nẵng

Công Ty TNHH MTV Wacontre

$ 55 Tr - 77 Tr VND

  • Hồ Chí Minh

40HRS HR Consulting (Công ty Cổ Phần 40 Giờ)

$ 33 Tr - 55 Tr VND

  • Hồ Chí Minh

Công Ty TNHH MTV Wacontre

$ 22 Tr - 44 Tr VND

  • Hồ Chí Minh

Công Ty TNHH Kootoro Việt Nam

$ 10 Tr - 24 Tr VND

  • Hồ Chí Minh

Công Ty TNHH MTV Wacontre

$ 30 Tr - 50 Tr VND

  • Hồ Chí Minh