Giới thiệu về công ty

Công ty TNHH VACS Việt Nam

Thông Tin Tuyển Dụng

Revit Modeler (Huế/ Đà Nẵng/ Cần Thơ)

Cấp bậc Nhân viên
Lương $ Cạnh tranh
Hết hạn nộp 31/08/2021
Ngành nghề Điện / Điện tử / Điện lạnh , Kiến trúc , Xây dựng

Công ty TNHH VACS Việt Nam

$ Cạnh tranh

  • Đà Nẵng | Thừa Thiên- Huế | Cần Thơ

Công ty TNHH VACS Việt Nam

$ Cạnh tranh

  • Thừa Thiên- Huế | Đà Nẵng | Cần Thơ

Công ty TNHH VACS Việt Nam

$ Cạnh tranh

  • Đà Nẵng | Thừa Thiên- Huế | Cần Thơ

Công ty TNHH VACS Việt Nam

$ Cạnh tranh

  • Thừa Thiên- Huế

Công ty TNHH VACS Việt Nam

$ Cạnh tranh

  • Thừa Thiên- Huế | Đà Nẵng | Cần Thơ

Công ty TNHH VACS Việt Nam

$ Cạnh tranh

  • Thừa Thiên- Huế | Đà Nẵng | Cần Thơ

Công ty TNHH VACS Việt Nam

$ Cạnh tranh

  • Đà Nẵng | Thừa Thiên- Huế | Cần Thơ

Công ty TNHH VACS Việt Nam

$ Cạnh tranh

  • Đà Nẵng

Công ty Cổ phần Dịch vụ Giao Hàng Nhanh

$ Cạnh tranh

  • Đà Nẵng | Thừa Thiên- Huế | Quảng Ngãi

Công ty TNHH VACS Việt Nam

$ Cạnh tranh

  • Đà Nẵng | Thừa Thiên- Huế