Giới thiệu về công ty

Công ty TNHH Cà Phê Outspan Việt Nam

Thông Tin Tuyển Dụng

Sale & Customer service staff

Cấp bậc Nhân viên
Lương $ Cạnh tranh
Hết hạn nộp 29/11/2020
Ngành nghề Tiếp thị / Marketing , Bán hàng / Kinh doanh , Thu mua / Vật tư

Địa điểm

CÔNG TY TNHH YANG MING SHIPPING (VIỆT NAM)

$ 8 Tr - 10 Tr VND

  • Hồ Chí Minh | Hải Phòng | Hà Nội

AAA Assurance Corporation

$ Cạnh tranh

  • Hồ Chí Minh

Classic Fine Foods

$ Cạnh tranh

  • Hồ Chí Minh

Classic Fine Foods

$ Cạnh tranh

  • Hồ Chí Minh

Công Ty TNHH TaeYang Việt Nam Chi Nhánh Đồng Nai

$ Cạnh tranh

  • Hồ Chí Minh

Cty TNHH 3D Smart Solutions

$ 7 Tr - 10 Tr VND

  • Hồ Chí Minh

Maas Education Technology

$ 8 Tr - 15 Tr VND

  • Hồ Chí Minh

Công Ty TNHH Wan Hai Việt Nam

$ Cạnh tranh

  • Hồ Chí Minh

Super Cargo Service Co., Ltd

$ Cạnh tranh

  • Hồ Chí Minh

KDDI Vietnam - HCM GNOC (Ho Chi Minh Global Network Operations Center)

$ 8 Tr - 11 Tr VND

  • Hồ Chí Minh