Giới thiệu về công ty

Công ty TNHH Olam Việt Nam

Thông Tin Tuyển Dụng

Sales Admin (Long Thành)

Cấp bậc Nhân viên
Lương $ Cạnh tranh
Hết hạn nộp 28/11/2020
Ngành nghề Bán hàng / Kinh doanh , Tài chính / Đầu tư
Kinh nghiệm 1 - 2 Năm

Công Ty TNHH Transtech Việt Nam

$ Cạnh tranh

 • Đồng Nai

Công ty TNHH FES VietNam

$ 10 Tr - 20 Tr VND

 • Đồng Nai

Talent Trader Vietnam

$ Cạnh tranh

 • Đồng Nai

Công ty TNHH Chế Biến Thực Phẩm Olam Việt Nam

$ Trên 7 Tr VND

 • Đồng Nai

Công ty TNHH Chế Biến Thực Phẩm Olam Việt Nam

$ 6 Tr - 10 Tr VND

 • Đồng Nai

Công ty TNHH Chế Biến Thực Phẩm Olam Việt Nam

$ 7 Tr - 9 Tr VND

 • Đồng Nai

Công ty TNHH Chế Biến Thực Phẩm Olam Việt Nam

$ Cạnh tranh

 • Đồng Nai

Công ty TNHH Chế Biến Thực Phẩm Olam Việt Nam

$ 8 Tr - 12 Tr VND

 • Đồng Nai

Công ty TNHH Olam Việt Nam

$ Cạnh tranh

 • Đồng Nai

Công ty TNHH Chế Biến Thực Phẩm Olam Việt Nam

$ Cạnh tranh

 • Đồng Nai

Công ty TNHH Chế Biến Thực Phẩm Olam Việt Nam

$ Cạnh tranh

 • Đồng Nai