Giới thiệu về công ty

Monroe Consulting Group Vietnam

Thông Tin Tuyển Dụng

Sales Director (Renewable Energy)

Cấp bậc Giám đốc
Lương $ Cạnh tranh
Hết hạn nộp 14/08/2021
Ngành nghề Bán hàng / Kinh doanh , Dầu khí , Bất động sản
Kinh nghiệm 10 - 15 Năm

Địa điểm

Monroe Consulting Group Vietnam

$ Cạnh tranh

  • Hồ Chí Minh

Monroe Consulting Group Vietnam

$ Cạnh tranh

  • Hồ Chí Minh

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CME SOLAR

$ Cạnh tranh

  • Hồ Chí Minh

Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư Thiên Phú Gia

$ 25 Tr - 45 Tr VND

  • Hồ Chí Minh

Monroe Consulting Group Vietnam

$ Cạnh tranh

  • Hồ Chí Minh

Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư Thiên Phú Gia

$ 100 Tr - 120 Tr VND

  • Hồ Chí Minh

Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư Thiên Phú Gia

$ 50 Tr - 90 Tr VND

  • Hồ Chí Minh

PERSOLKELLY Vietnam

$ Dưới 100 Tr VND

  • Hồ Chí Minh

Monroe Consulting Group Vietnam

$ Cạnh tranh

  • Hồ Chí Minh

Công Ty TNHH Taisun Việt Nam

$ Cạnh tranh

  • Hồ Chí Minh