Giới thiệu về công ty

First Alliances

Thông Tin Tuyển Dụng

Sales (Immigration) Manager (ID: 503856)

Cấp bậc Trưởng nhóm / Giám sát
Lương $ 3.000 - 5.000 USD
Hết hạn nộp 11/02/2021
Ngành nghề Giáo dục / Đào tạo , Tài chính / Đầu tư , Quảng cáo / Đối ngoại / Truyền Thông
Kinh nghiệm 7 - 20 Năm

Địa điểm

First Alliances

$ 40 Tr - 60 Tr VND

  • Hà Nội

First Alliances' client

$ 22 Tr - 33 Tr VND

  • Hà Nội

First Alliances

$ Cạnh tranh

  • Hà Nội

First Alliances

$ 55 Tr - 66 Tr VND

  • Hà Nội

First Alliances

$ 30 Tr - 40 Tr VND

  • Hà Nội

First Alliances

$ Cạnh tranh

  • Hà Nội

First Alliances

$ Cạnh tranh

  • Hà Nội

First Alliances

$ Cạnh tranh

  • Hà Nội

First Alliances

$ Cạnh tranh

  • Hà Nội

First Alliances

$ 48,4 Tr - 72,6 Tr VND

  • Hà Nội