Giới thiệu về công ty

Sàn Giao Dịch Ngoại Hối FX Trading Việt Nam

Thông Tin Tuyển Dụng

Sales Manager ngành tài chính-chứng khoán

Cấp bậc Quản lý
Lương $ 20,000,000 - 30,000,000 VND
Hết hạn nộp 31/12/2020
Ngành nghề Quản lý điều hành , Chứng khoán , Tài chính / Đầu tư
Kinh nghiệm 1 - 2 Năm

Sàn Giao Dịch Ngoại Hối FX Trading Việt Nam

$ 10 Tr - 50 Tr VND

  • Hồ Chí Minh

VDSC - Công ty CP Chứng khoán Rồng Việt

$ 6 Tr - 9 Tr VND

  • Hồ Chí Minh

Sàn Giao Dịch Ngoại Hối FX Trading Việt Nam

$ 15 Tr - 30 Tr VND

  • Hồ Chí Minh

Hoang Gia Pearl

$ 25 Tr - 50 Tr VND

  • Hồ Chí Minh

VDSC - Công ty CP Chứng khoán Rồng Việt

$ 1 Tr - 3 Tr VND

  • Hồ Chí Minh | Hà Nội

Sàn Giao Dịch Ngoại Hối FX Trading Việt Nam

$ 10 Tr - 50 Tr VND

  • Hồ Chí Minh

Công ty CP Chứng khoán Rồng Việt

$ 6 Tr - 15 Tr VND

  • Hồ Chí Minh | Hà Nội

Công ty CP Chứng khoán Rồng Việt

$ 6 Tr - 15 Tr VND

  • Hồ Chí Minh | Hà Nội

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN TRÍ VIỆT

$ Cạnh tranh

  • Hồ Chí Minh

Manulife Financial

$ 10 Tr - 100 Tr VND

  • Hồ Chí Minh