Giới thiệu về công ty

RGF HR Agent Vietnam Co., LTD

Thông Tin Tuyển Dụng

Sales Manager

Cấp bậc Quản lý
Lương $ 1.000 - 1.280 USD
Hết hạn nộp 07/10/2020
Ngành nghề Bán hàng / Kinh doanh , Sản xuất / Vận hành sản xuất
Kinh nghiệm 3 Năm

Địa điểm

40HRS HR Consulting (Công ty Cổ phần 40 Giờ)

$ 40 Tr - 46 Tr VND

 • Hà Nội

40HRS HR Consulting (Công ty Cổ phần 40 Giờ)

$ Cạnh tranh

 • Hà Nội

CÔNG TY TNHH TIẾP VẬN TOÀN CẦU DDH VIỆT NAM

$ Cạnh tranh

 • Hà Nội | Hải Phòng

Công ty TNHH Two Kings Distribution

$ Cạnh tranh

 • Hà Nội

Talent Trader Vietnam

$ 30 Tr - 35 Tr VND

 • Hà Nội

Công ty TNHH Two Kings Distribution

$ Cạnh tranh

 • Hà Nội

40HRS HR Consulting (Công ty Cổ Phần 40 Giờ)

$ 22 Tr - 44 Tr VND

 • Hà Nội

HR Strategy _ Recruitment Agency

$ Cạnh tranh

 • Hà Nội

RGF HR Agent Vietnam Co., LTD

$ 22 Tr - 44 Tr VND

 • Hà Nội

First Alliances

$ 40 Tr - 50 Tr VND

 • Hà Nội

CÔNG TY CỔ PHẦN BUCA

$ 15 Tr - 35 Tr VND

 • Hà Nội