Giới thiệu về công ty

First Alliances

Thông Tin Tuyển Dụng

Sales Representative

Cấp bậc Nhân viên
Lương $ 1.000 - 1.500 USD
Hết hạn nộp 28/11/2020
Ngành nghề Ngân hàng , Bảo hiểm , Tài chính / Đầu tư
Kinh nghiệm 3 Năm

Địa điểm

Hồ Chí Minh

Công Ty TNHH Phúc Giang

$ 10 Tr - 15 Tr VND

  • Hồ Chí Minh

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN SỰ KIỆN SUNRISE VIỆT NAM

$ Cạnh tranh

  • Hồ Chí Minh

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN SỰ KIỆN SUNRISE VIỆT NAM

$ Cạnh tranh

  • Hồ Chí Minh

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN SỰ KIỆN SUNRISE VIỆT NAM

$ Cạnh tranh

  • Hồ Chí Minh

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN SỰ KIỆN SUNRISE VIỆT NAM

$ Cạnh tranh

  • Hồ Chí Minh

Công Ty TNHH Fortis

$ 6 Tr - 15 Tr VND

  • Hồ Chí Minh

Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư Thiên Phú Gia

$ 23 Tr - 26 Tr VND

  • Hồ Chí Minh

First Alliances

$ 17,6 Tr - 33 Tr VND

  • Hồ Chí Minh

Văn Phòng Đại Diện Sorin Corporation Tại Thành Phố Hồ Chí Minh

$ Cạnh tranh

  • Hồ Chí Minh

Công Ty TNHH JAC Recruitment Vietnam

$ Cạnh tranh

  • Hồ Chí Minh