Giới thiệu về công ty

Công ty Cổ Phần Trang Thiết Bị Y Tế Đức Tín

Thông Tin Tuyển Dụng

Sales Staff

Cấp bậc Nhân viên
Lương $ Cạnh tranh
Hết hạn nộp 15/10/2020
Ngành nghề Bán hàng / Kinh doanh

RGF HR Agent Vietnam Co., LTD

$ 9,9 Tr - 13,2 Tr VND

 • Hà Nội

RGF HR Agent Vietnam Co., LTD

$ 12,1 Tr - 15,4 Tr VND

 • Hà Nội

RGF HR Agent Vietnam Co., LTD

$ 9,9 Tr - 15,0 Tr VND

 • Hà Nội

RGF HR Agent Vietnam Co., LTD

$ 11 Tr - 18,7 Tr VND

 • Hà Nội

First Alliances

$ 15 Tr - 30 Tr VND

 • Hồ Chí Minh

RGF HR Agent Vietnam Co., LTD

$ 7,7 Tr - 8,8 Tr VND

 • Hồ Chí Minh

Jellyfish Vietnam 's client

$ 22 Tr - 33 Tr VND

 • Hồ Chí Minh

RGF HR Agent Vietnam Co., LTD

$ 11 Tr - 22 Tr VND

 • Hà Nội

RGF HR Agent Vietnam Co., LTD

$ 11 Tr - 15,0 Tr VND

 • Hà Nội

Công Ty TNHH Mol Logistics

$ 10 Tr - 15 Tr VND

 • Hồ Chí Minh

RGF HR Agent Vietnam Co., LTD

$ 8,8 Tr - 17,6 Tr VND

 • Hồ Chí Minh