Giới thiệu về công ty

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN STANLEY BROTHERS

Thông Tin Tuyển Dụng

SBSI - Chuyên Viên Môi Giới Chứng Khoán

Cấp bậc Nhân viên
Lương $ Cạnh tranh
Hết hạn nộp 30/06/2020
Ngành nghề Chứng khoán , Tài chính / Đầu tư
Kinh nghiệm 1 - 2 Năm

Công ty Cổ phần Chứng khoán KIS Việt Nam

$ Cạnh tranh

  • Hà Nội | Hồ Chí Minh

VCBS - Chung khoan VCB

$ Cạnh tranh

  • Hà Nội

First Alliances

$ Cạnh tranh

  • Hà Nội

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN STANLEY BROTHERS

$ Cạnh tranh

  • Hà Nội

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN STANLEY BROTHERS

$ Cạnh tranh

  • Hà Nội

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN STANLEY BROTHERS

$ Cạnh tranh

  • Hà Nội

Công ty CP Chứng khoán Rồng Việt

$ 6 Tr - 15 Tr VND

  • Hồ Chí Minh | Hà Nội

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN TRÍ VIỆT

$ Cạnh tranh

  • Hà Nội