Vui lòng cập nhật số điện thoại trong hồ sơ của bạn theo thông báo chuyển đổi từ  11 sang 10 chữ số trước ngày 15/12/2018 để Nhà tuyển dụng có thể tiếp cận bạn cho các việc làm phù hợp. Sau hạn chót một ngày, hệ thống sẽ tự động cập nhật số điện thoại của bạn theo quy định từ các nhà mạng.

Chào bạn,

Đăng nhập xem việc làm phù hợp

language
1

Đăng ký nhận email thông báo việc làm để không
bỏ lỡ cơ hội, giúp bạn thăng tiến trong nghề nghiệp.

 
Thông báo

Vui lòng đăng nhập để thực hiện chức năng này

Đăng nhập bằng:

Senior Back-End Engineer (Dev Ops)

Poseidon Advertising - Công Ty TNHH ĐT - TM Hải Vương
Ngày cập nhật: 12/12/2018

Thông Tin Tuyển Dụng

Phúc lợi

 • Bảo hiểm theo quy định
 • Du Lịch
 • Thưởng
 • Đào tạo
 • Công tác phí
 • Chế độ nghỉ phép

Mô tả Công việc

 • Operate, support, maintain & upgrade cutting-edge network-, application- and Web-infrastructures that leverage modern cloud-centric & Web-centric technologies such as Docker, Spring Boot & HTTP.
 • Operate, support, maintain & evolve technical architectures as well as develop new management consoles to improve manageability over time and effectively cope with system growth.
 • Refresh & upgrade back-end applications over time to support new business requirements, including implementing RESTful APIs as well as Event Source- & WebSocket-based APIs.
 • Create & maintain technical documentation in various forms such as JIRA issue lists, Wikis to capture operational information, kanban boards for planning, etc.
 • Lead a dev-ops team, applying suitable agile processes, to deliver and sustain the responsibilities above.

---------------------------------------------------------------------------------------

 • Vận hành, hỗ trợ, duy trì và nâng cấp các hệ thống mạng, ứng dụng và cơ sở hạ tầng của các trang Web để nâng tầm công nghệ cloud-centric và Web-centric hiện đại như Docker, Spring Boot và HTTP
 • Vận hành, hỗ trợ, duy trì và phát triển các kiến trúc kỹ thuật cũng như phát triển hệ thống quản lý mới nhằm cải thiện khả năng quản lý liên tục và hiệu quả với sự phát triển của hệ thống
 • Làm mới và nâng cấp các ứng dụng back-end liên tục để hỗ trợ các yêu cầu công việc mới, bao gồm hoàn thành RESTful APIs cũng như Event Source- & WebSocket-based APIs
 • Tạo và duy trì những dữ liệu kỹ thuật bằng nhiều hình thức như danh sách JIRA, Wikis để bắt kịp các thông tin vận hành, bảng thông tin kanban để lên kế hoạch,…
 • Quản lý một dev-ops team, áp dụng những quy trình nhanh gọn phù hợp, để truyền tải và duy trì trách nhiệm nêu trên.

Yêu Cầu Công Việc

Key Qualifications : 

 • Able to lead a back-end operations and/or dev-ops team, preferably with experience in a 24/7 real-time-transactional Web-centric environment.
 • Able to respond quickly to identify, diagnose, prioritise & resolve operational system issues, preferably with experience in small private clouds.

Requirements :

 • Have 3 years of experience in software engineering. Prefably with DevOps experience.
 • Proficient with bash shell scripts, dockerfile, Java, NoSQL DBs (e.g. Redis, Mongo), SQL DBs (e.g. Oracle), ECMAscript.
 • Preferably have exerpience in security (OWASP), private cloud technologies (Kubernetes)
 • Experience in leading a backend operations and/or DevOps team, proficient in application, system & networking administration.
 • Familiar with Agile processess such as Scrum and/or Kanban.

Desirable Attributes (Bonus) :

 • Self-motivated individual: Able to function with little to no supervision to deliver with the company vision in mind.
 • Proactive in engaging peers to troubleshoot, solve problems and contribute ideas.
 • Lifelong Learner, always looking for new skills to acquire, keen in developing into an indispensible asset to the team.
 • Interested in technology.
 • Interested in games.

-------------------------------------------------------------------------------------

Yêu cầu chung:

 • Có khả năng dẫn dắt team back-end hoặc dev – ops. Ưu tiên những người có kinh nghiệm trong môi trường real-time-transactional Web-centric liên tục 24/7
 • Có khả năng phản hồi nhanh chóng để xác định, chẩn đoán, ưu tiên và giải quyết những vấn đề của hệ thống vận hành

Yêu cầu:

 • 3 năm kinh nghiệm Kỹ thuật phần mềm. Ưu tiên những ai có kinh nghiệm với DevOps.
 • Thành thạo Bash shell Scripts. Dockerfile, Java, NoSQL DBs ( ví dụ như Redis, Mongo), SQL DBs (ví dụ như Oracle), ECMAscript.
 • Ưu tiên những người có kinh nghiệm trong việc bảo mật (OWASP), công nghệ cloud bảo mật (Kubernetes)
 • Có kinh nghiệm dẫn dắt team back-end hoặc DevOps, ưu tiên hệ thống ứng dụng và networking administration.
 • Quen thuộc với những quy trình nhanh gọn như Scrum hoặc Kanban

Yêu cầu tính cách :

 • Tinh thần làm việc độc lập: có khả năng duy trì với tình trạng không giám sát để truyền tải được tầm nhìn của công ty
 • Chủ động trong việc kết nối các đồng nghiệp để khắc phục, sửa chữa vấn đề và đóng góp các giải pháp
 • Lifelong Learner, always looking for new skills to acquire, keen in developing into an indispensible asset to the team.
 • Có tinh thần cầu tiến, luôn nỗ lực học được những điều mới, luôn phát triển những giá trị cần thiết cho team.
 • Hứng thú với công nghệ
 • Hứng thú với game.

Thông tin khác

 • Bằng cấp: Cao đẳng
 • Độ tuổi: Không giới hạn tuổi
 • Hình thức: Nhân viên chính thức

Giới thiệu về công ty

Poseidon Advertising - Công Ty TNHH ĐT - TM Hải Vương

http://www.poseidonads.net
Poseidon Entertainment is representative of Autumn Interactive, a game studio based in Singapore, we are poised to become an acclaimed and self-sustaining...Chi tiết

Senior Back-End Engineer (Dev Ops)

Poseidon Advertising - Công Ty TNHH ĐT - TM Hải Vương

Nhận email việc làm tương tự

Tạo thông báo việc làm tương tự với việc làm này.