Senior Collection Operation Officer

TECHCOMBANK
Địa điểm

Hà Nội

 • Lương

  Cạnh tranh

 • Kinh nghiệm

  3 - 0 Năm

 • Cấp bậc

  Nhân viên

 • Hết hạn nộp

  17/08/2021

Phúc lợi

 • Chế độ bảo hiểm
 • Du Lịch
 • Chế độ thưởng
 • Chăm sóc sức khỏe
 • Đào tạo
 • Tăng lương

Mô tả Công việc

- Tham gia công tác quản lý và duy trì việc vận hành đối tác thu hồi nợ: nghiên cứu thị trường cung ứng dịch vụ thu hồi nợ, thu thập thông tin, dữ liệu, đưa ra ý kiến phân tích đánh giá làm cơ sở lựa chọn đối tác, triển khai, giám sát hiệu quả hoạt thu hồi nợ của từng đối tác/đơn vị tác nghiệp, đưa ra nhận định các yếu tố ảnh hưởng trình cấp lãnh đạo để có phương án xử lý kịp thời.
- Thực thi chiến lược thu hồi nợ theo quy trình quy định từng thời kỳ: như phân tích, đánh giá, đưa ra ý kiến nhận định độc lập về việc áp dụng phương án giảm thiểu rủi ro
- Giám sát quá trình triển khai phương án giảm thiểu rủi ro

Key accountabilities (1)

I. Trách nhiệm chung :
- Tuân thủ nghiêm túc Nội quy lao động của Ngân hàng
- Thực hiện công việc theo đúng quy định, quy trình, hướng dẫn nội bộ... , và cam kết chất lượng dịch vụ (SLAs).
- Tuân thủ sự sắp xếp công việc và đào tạo của Techcombank, của Khối/Mảng/Bộ phận
II. Trách nhiệm chuyên môn:
1. Quản lý và duy trì việc vận hành đối tác thu hồi nợ
- Tham gia công tác lựa chọn, triển khai phương án đề xuất đối tác vận hành THN cụ thể cho từng phương thức tác nghiệp :
+ Thu thập thông tin đánh giá về tình hình thị trường cung ứng thu hồi nợ, đưa ra những đánh giá nhận định về thị trường.
+ Thu thập thông tin tài liệu phân tích, đánh giá năng lực đáp ứng của đơn vị /đối tác thu hồi nợ theo quy định của TCB
+ Đưa ra đề xuất lựa chọn đối tác (nếu có)
- Tham gia xây dựng và giao bộ chỉ tiêu/KPI cụ thể và hệ thống tiêu chuẩn đo lường rõ ràng cho các đơn vị đối tác thu nợ.
+ Chịu trách nhiệm xử lý data (thu thập, tổng hợp) để phục vụ cho hoạt động phân tích xây dựng chỉ tiêu/KPI
+ Xác định các chỉ tiêu mà đơn vị thu hồi nợ cần bảm bảo theo quy định của ngân hàng
- Tham gia quản lý, giám sát hiệu quả hoạt động của từng đối tác thu hồi nợ
+ Thu thập các báo cáo về hiệu quả hoạt động thu hồi nợ
+ Phân tích, đánh giá tình hình thực hiện chỉ tiêu được giao của các đơn vị thu hồi nợ so với kế hoạch/chỉ tiêu; đưa ra các nhận định về yếu tố ảnh hưởng tới kết quả đạt được.
- Kết nối, hỗ trợ các đơn vị vận hành nhằm đảm bảo hiệu quả vận hành và/hoặc các mục tiêu thu hồi nợ từng thời kỳ.
+ Nhận đề xuất yêu cầu đóng góp ý kiến của đơn vị
+ Phân tích, đánh giá, đưa ra ý kiến đề xuất góp ý/hỗ trợ (nếu có)
+ Gửi ý kiến tư vấn tới đơn vị đề xuất sau khi cấp lãnh đạo thống nhất phương án tư vấn
2. Tham gia công tác triển khai thực thi nghiệp vụ THN theo qui định, qui trình nội bộ từng thời kỳ: chiến lược giảm thiểu rủi ro/chiến lược khác theo quy định định, quy trình
- Thực hiện xây dựng ý kiến tư vấn cho các hồ sơ áp dụng chiến lược giảm thiểu rủi ro được phân công, đảm bảo tuân thủ theo quy trình quy định của pháp luật, của ngân hàng, đúng với thực trạng tình hình khách hàng, hỗ trợ công tác phê duyệt:
+ Thu thập hồ sơ, phân tích, đánh giá thiện chí và khả năng trả nợ của khách hàng
+ Xác định mức độ tổn thất của Techcombank trường hợp thực hiện phương án giảm thiểu rủi ro
+ Đưa ra ý kiến nhận định độc lập về phương án đề xuất và trình cấp kiểm soát xem xét
+ Theo dõi giám sát quá trình thực hiện phương án, phát hiện các rủi ro có thể phát sinh và có thể đề xuất phương án thay đổi, báo cáo lãnh đạo trực tiếp.
- Thực thi các phương án thu hồi nợ khác theo quy định, quy trình từng thờ i kỳ
3. Hỗ trợ, hướng dẫn chuyên viên mới theo yêu cầu của cấp lãnh đạo
4. Thực hiện các công việc khác liên quan theo yêu cầu của Trưởng nhóm, Giám đốc Vận hành hoạt động thu hồi nợ và Giám đốc quản trị thu hồi nợ

Yêu Cầu Công Việc

Trình độ đại học
Tối thiểu 3 năm kinh nghiệm chuyên môn
- Am hiểu hệ thống TCB
- Am hiểu sản phẩm, dịch vụ của đơn vị
- Am hiểu quy định, quy trình tác nghiệp trong đơn vị

Thông tin khác

 • Bằng cấp: Đại học
 • Độ tuổi: Không giới hạn tuổi
Lưu việc làm Gửi tôi việc làm tương tự Báo xấu

Báo xấu

Feedback