Giới thiệu về công ty

Indo Trans Logistics

Thông Tin Tuyển Dụng

Senior Compliance Manager

Cấp bậc Quản lý
Lương $ Cạnh tranh
Hết hạn nộp 31/05/2021
Ngành nghề Luật / Pháp lý
Kinh nghiệm 15 - 20 Năm

PERSOLKELLY Vietnam

$ Cạnh tranh

  • Hồ Chí Minh

PERSOLKELLY Vietnam

$ 30 Tr - 50 Tr VND

  • Hồ Chí Minh

RGF HR Agent Vietnam Co., LTD

$ 24,2 Tr - 39,6 Tr VND

  • Hồ Chí Minh

Kyowon The Orm Vietnam

$ 35 Tr - 40 Tr VND

  • Hồ Chí Minh

Openasia Group

$ Cạnh tranh

  • Hồ Chí Minh

Viet Thai International

$ Cạnh tranh

  • Hồ Chí Minh

A France Pharmaceutical Company

$ Cạnh tranh

  • Hồ Chí Minh

CÔNG TY TNHH MTV Tin Học Á Đông Vi Na

$ 30 Tr - 45 Tr VND

  • Hồ Chí Minh

Modmo

$ 20 Tr - 45 Tr VND

  • Hồ Chí Minh

Vietnam Concentrix Services Company Limited

$ 44 Tr - 66 Tr VND

  • Hồ Chí Minh