Giới thiệu về công ty

Australian Consulate General

Thông Tin Tuyển Dụng

Senior Policy Analyst (Mekong-Australia Partnership)

Cấp bậc Nhân viên
Lương $ 49,594,886 - 58,417,144 VND
Hết hạn nộp 07/07/2021
Ngành nghề Phi chính phủ / Phi lợi nhuận , Luật / Pháp lý

Địa điểm

Hồ Chí Minh

Công Ty Tài Chính Mirae Asset (Việt Nam)

$ Cạnh tranh

  • Hồ Chí Minh

Công Ty Tài Chính Mirae Asset (Việt Nam)

$ Cạnh tranh

  • Hồ Chí Minh

UrBox - Công ty Cổ phần Tiếp Thị Số Tô Quà

$ 15 Tr - 20 Tr VND

  • Hồ Chí Minh

GalaxyOne

$ Cạnh tranh

  • Hồ Chí Minh

MOVI Việt Nam

$ Cạnh tranh

  • Hồ Chí Minh

Công Ty TNHH Bảo Hiểm Nhân Thọ Prudential Việt Nam – Bộ Phận Hợp Tác Kinh Doanh

$ Cạnh tranh

  • Hồ Chí Minh

FE CREDIT

$ 24,2 Tr - 33 Tr VND

  • Hồ Chí Minh

Công Ty CP Việt Tinh Anh

$ 25 Tr - 28 Tr VND

  • Hồ Chí Minh

Jabil Vietnam

$ Cạnh tranh

  • Hồ Chí Minh

Ngân Hàng TMCP Tiên Phong (TPBank)

$ Cạnh tranh

  • Hồ Chí Minh