Giới thiệu về công ty

The Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ)

Thông Tin Tuyển Dụng

Senior Project Officer “NDC Transport”

Cấp bậc Nhân viên
Lương $ Cạnh tranh
Hết hạn nộp 21/08/2021
Ngành nghề Vận chuyển / Giao nhận / Kho vận , Môi trường
Kinh nghiệm -1 - 0 Năm

Địa điểm

The Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ)

$ Cạnh tranh

  • Hà Nội

The Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ)

$ Cạnh tranh

  • Hà Nội

Schenker Vietnam Co. Ltd

$ Cạnh tranh

  • Hà Nội

The Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ)

$ Cạnh tranh

  • Hà Nội

CÔNG TY TNHH BẢO HIỂM NHÂN THỌ MB AGEAS

$ Cạnh tranh

  • Hà Nội

CÔNG TY TNHH BẢO HIỂM NHÂN THỌ MB AGEAS

$ Cạnh tranh

  • Hà Nội

Pizza Hut Viet Nam

$ Cạnh tranh

  • Hà Nội

TECHCOMBANK

$ Cạnh tranh

  • Hà Nội

TECHCOMBANK

$ Cạnh tranh

  • Hà Nội

PERSOLKELLY Vietnam

$ Cạnh tranh

  • Hà Nội