Giới thiệu về công ty

MegaCEO

Thông Tin Tuyển Dụng

Software Developer (React, 2000USD, HV8128)

Cấp bậc Nhân viên
Lương $ 1.500 - 2.000 USD
Hết hạn nộp 02/02/2021
Ngành nghề CNTT - Phần mềm , CNTT - Phần cứng / Mạng
Kinh nghiệm 1 - 3 Năm

Địa điểm

Hà Nội

Bắc Giang

Bắc Ninh

Công ty TNHH Wacontre

$ 26,4 Tr - 44 Tr VND

  • Hà Nội

Công Ty TNHH MTV Wacontre

$ 22 Tr - 44 Tr VND

  • Hà Nội

Công Ty TNHH MTV Wacontre

$ 22 Tr - 44 Tr VND

  • Hà Nội

MegaCEO

$ 33 Tr - 44 Tr VND

  • Hà Nội | Bắc Ninh | Bắc Giang

Công Ty TNHH MTV Wacontre

$ 22 Tr - 44 Tr VND

  • Hà Nội

Công Ty TNHH MTV Wacontre

$ 22 Tr - 44 Tr VND

  • Hà Nội

Talent Trader Vietnam

$ 33 Tr - 44 Tr VND

  • Hà Nội

Công Ty Cổ Phần DV CN Tin Học HPT

$ 10 Tr - 25 Tr VND

  • Hồ Chí Minh | Hà Nội

FÉDÉRATION HANDICAP INTERNATIONAL

$ Cạnh tranh

  • Hà Nội