Giới thiệu về công ty

MM Mega Market Vietnam

Thông Tin Tuyển Dụng

SOP MANAGER - MM MEGA MARKET VIETNAM, DISTRICT 2

Cấp bậc Quản lý
Lương $ Cạnh tranh
Hết hạn nộp 16/11/2020
Ngành nghề Bán lẻ / Bán sỉ , Quản lý điều hành
Kinh nghiệm 2 - 3 Năm

MM Mega Market Vietnam

$ 5,5 Tr - 7 Tr VND

  • Hồ Chí Minh

MM Mega Market Vietnam

$ 22 Tr - 25 Tr VND

  • Hồ Chí Minh

MM Mega Market Vietnam

$ 2 Tr - 3 Tr VND

  • Hồ Chí Minh

MM Mega Market Vietnam

$ 18 Tr - 22 Tr VND

  • Hồ Chí Minh

MM Mega Market Vietnam

$ 7 Tr - 9 Tr VND

  • Hồ Chí Minh

MM Mega Market Vietnam

$ Cạnh tranh

  • Hồ Chí Minh

MM Mega Market Vietnam

$ 10 Tr - 12 Tr VND

  • Hồ Chí Minh

MM Mega Market Vietnam

$ 2 Tr - 3 Tr VND

  • Hồ Chí Minh

MM Mega Market Vietnam

$ 2 Tr - 3 Tr VND

  • Hồ Chí Minh

MM Mega Market Vietnam

$ 2 Tr - 3 Tr VND

  • Hồ Chí Minh