Giới thiệu về công ty

Prestige Sports Cars Co. Ltd

Thông Tin Tuyển Dụng

Store Assistant - Porsche Centre Hanoi

Cấp bậc Nhân viên
Lương $ Cạnh tranh
Hết hạn nộp 19/06/2023
Ngành nghề Tư vấn , Dịch vụ khách hàng , Hành chính / Thư ký

Prestige Sports Cars Co. Ltd

$ Cạnh tranh

  • Hà Nội

Prestige Sports Cars Co. Ltd

$ Cạnh tranh

  • Hà Nội

Prestige Sports Cars Co. Ltd

$ Cạnh tranh

  • Hà Nội

Prestige Sports Cars Co. Ltd

$ Cạnh tranh

  • Hà Nội

Công ty TNHH MTV VietNam GS Industry - Chi nhánh cốp pha nhôm

$ 10 Tr - 23 Tr VND

  • Hà Nội

CÔNG TY TNHH MITRA ADIPERKASA VIỆT NAM

$ Cạnh tranh

  • Hà Nội

DFS VietNam Company

$ Lên đến 25 Tr VND

  • Hà Nội

Bảo mật

$ 60 Tr - 120 Tr VND

  • Hà Nội

Bảo mật

$ 60 Tr - 120 Tr VND

  • Hà Nội

Bảo mật

$ 22 Tr - 44 Tr VND

  • Hà Nội