Giới thiệu về công ty

Prestige Sports Cars Co. Ltd

Thông Tin Tuyển Dụng

Store Assistant - Porsche Centre Hanoi

Cấp bậc Nhân viên
Lương $ Cạnh tranh
Hết hạn nộp 14/12/2023
Ngành nghề Tư vấn , Dịch vụ khách hàng , Hành chính / Thư ký