Giới thiệu về công ty

MegaCEO

Thông Tin Tuyển Dụng

Strategic Investment Manager (Manufacturing, 2000USD++, DT2797)

Cấp bậc Quản lý
Lương $ 1.500 - 2.000 USD
Hết hạn nộp 22/12/2020
Ngành nghề Chứng khoán , Tài chính / Đầu tư , Bất động sản
Kinh nghiệm 5 - 7 Năm

Địa điểm

Hồ Chí Minh

Bình Dương

Đồng Nai

Công Ty TNHH MTV Wacontre

$ 40 Tr - 45 Tr VND

  • Hồ Chí Minh

MegaCEO

$ 44 Tr - 55 Tr VND

  • Hồ Chí Minh | Bình Dương | Đồng Nai

MegaCEO

$ 39,6 Tr - 44 Tr VND

  • Hồ Chí Minh | Bình Dương | Đồng Nai

KAY EVENT

$ Cạnh tranh

  • Hồ Chí Minh

MegaCEO

$ 37,4 Tr - 44 Tr VND

  • Hồ Chí Minh | Bình Dương | Đồng Nai

First Alliances

$ 20 Tr - 32 Tr VND

  • Đồng Nai

First Alliances

$ 20 Tr - 45 Tr VND

  • Bình Dương

First Alliances

$ 28 Tr - 35 Tr VND

  • Hồ Chí Minh

First Alliances

$ 20 Tr - 35 Tr VND

  • Hồ Chí Minh