Giới thiệu về công ty

MegaCEO

Thông Tin Tuyển Dụng

Strategic Investment Manager (Manufacturing, 2000USD++, DT2797)

Cấp bậc Quản lý
Lương $ 1.500 - 2.000 USD
Hết hạn nộp 22/12/2020
Ngành nghề Chứng khoán , Tài chính / Đầu tư , Bất động sản
Kinh nghiệm 5 - 7 Năm

Địa điểm

Hồ Chí Minh

Bình Dương

Đồng Nai

Công Ty TNHH MTV Wacontre

$ 40 Tr - 45 Tr VND

  • Hồ Chí Minh

MegaCEO

$ 33 Tr - 44 Tr VND

  • Hồ Chí Minh | Bình Dương | Đồng Nai

MegaCEO

$ 44 Tr - 55 Tr VND

  • Hồ Chí Minh | Bình Dương | Đồng Nai

HR Strategy _ Recruitment Agency

$ 44 Tr - 66 Tr VND

  • Hồ Chí Minh

MegaCEO

$ 39,6 Tr - 44 Tr VND

  • Hồ Chí Minh | Bình Dương | Đồng Nai

FE CREDIT

$ Cạnh tranh

  • Hồ Chí Minh

Autonomous Inc.

$ 20 Tr - 40 Tr VND

  • Hồ Chí Minh

Dai Sheng Enterprise VN

$ 8 Tr - 12 Tr VND

  • Bình Dương

First Alliances

$ 20 Tr - 25 Tr VND

  • Đồng Nai