Giới thiệu về công ty

Openasia Group

Thông Tin Tuyển Dụng

[STS] Report Developer

Cấp bậc Nhân viên
Lương $ Cạnh tranh
Hết hạn nộp 31/01/2021
Ngành nghề CNTT - Phần mềm

Địa điểm

Openasia Group

$ 18,7 Tr - 33 Tr VND

  • Hà Nội

Openasia Group

$ Cạnh tranh

  • Hà Nội

Openasia Group

$ Cạnh tranh

  • Hà Nội

Openasia Group

$ 12 Tr - 15 Tr VND

  • Hà Nội

Openasia Group

$ Cạnh tranh

  • Hà Nội

Openasia Group

$ Cạnh tranh

  • Hà Nội | Hồ Chí Minh

MM Mega Market Vietnam

$ 8 Tr - 10 Tr VND

  • Hà Nội

Language Link Vietnam

$ 10 Tr - 15 Tr VND

  • Hà Nội

LOTTE FINANCE VIETNAM

$ Cạnh tranh

  • Hà Nội

LOTTE FINANCE VIETNAM

$ Cạnh tranh

  • Hà Nội