Giới thiệu về công ty

Action Composites Hightech Industries

Thông Tin Tuyển Dụng

SUPPLY CHAIN MANAGER (Full scope)

Cấp bậc Quản lý
Lương $ Cạnh tranh
Hết hạn nộp 16/04/2023
Ngành nghề Vận chuyển / Giao nhận / Kho vận , Xuất nhập khẩu , Thu mua / Vật tư
Kinh nghiệm 3 - 5 Năm

Địa điểm

CareerBuilder's client

$ Cạnh tranh

  • Đồng Nai

Trung Tâm ngoại ngữ Anh ngữ Quốc Tế Queen

$ 10 Tr - 15 Tr VND

  • Đồng Nai

Trung Tâm ngoại ngữ Anh ngữ Quốc Tế Queen

$ 10 Tr - 20 Tr VND

  • Đồng Nai

Trung Tâm ngoại ngữ Anh ngữ Quốc Tế Queen

$ 10 Tr - 15 Tr VND

  • Đồng Nai

CareerBuilder's client

$ Cạnh tranh

  • Đồng Nai

Action Composites Hightech Industries

$ Cạnh tranh

  • Đồng Nai

Bảo mật

$ Cạnh tranh

  • Đồng Nai

Công ty TNHH Olam Việt Nam

$ Cạnh tranh

  • Đồng Nai

Action Composites Hightech Industries

$ Cạnh tranh

  • Đồng Nai

Công ty TNHH Công Nghiệp Bao C.P. Việt Nam

$ Cạnh tranh

  • Đồng Nai