Giới thiệu về công ty

Jotun Paints Vietnam Company Limited

Thông Tin Tuyển Dụng

Supply Chain Manager

Cấp bậc Quản lý
Lương $ Cạnh tranh
Hết hạn nộp 31/12/2020
Ngành nghề Vận chuyển / Giao nhận / Kho vận , Sản xuất / Vận hành sản xuất , Thu mua / Vật tư
Kinh nghiệm 5 Năm

Địa điểm

Công Ty TNHH Guyomarc'h Việt Nam

$ Cạnh tranh

  • Bình Dương

Avery Dennison RIS Vietnam Co., Ltd.

$ Cạnh tranh

  • Hồ Chí Minh | Long An

First Alliances

$ 40 Tr - 80 Tr VND

  • Hồ Chí Minh

SCG Việt Nam

$ Cạnh tranh

  • Hồ Chí Minh

Monroe Consulting Group Vietnam

$ Cạnh tranh

  • Hồ Chí Minh

The Representative Office of Cintac Timber Limited in Hochiminh City

$ Cạnh tranh

  • Hồ Chí Minh

Monroe Consulting Group Vietnam

$ Cạnh tranh

  • Hồ Chí Minh

PepsiCo Foods Vietnam Company

$ Cạnh tranh

  • Bình Dương

Công Ty CP TM DV SX Hương Thủy

$ Cạnh tranh

  • Hồ Chí Minh

Jet Commerce Vietnam

$ 15 Tr - 20 Tr VND

  • Hồ Chí Minh