Chào bạn,

Đăng nhập xem việc làm phù hợp

language
1

Đăng ký nhận email thông báo việc làm để không
bỏ lỡ cơ hội, giúp bạn thăng tiến trong nghề nghiệp.

 
Thông báo

Vui lòng đăng nhập để thực hiện chức năng này

Đăng nhập bằng:

Sustainability Sourcing Assistant

Công Ty TNHH Synthite Việt Nam
Ngày cập nhật: 13/06/2019

Thông Tin Tuyển Dụng

Phúc lợi

  • Bảo hiểm theo quy định
  • Đào tạo
  • Chế độ nghỉ phép

Mô tả Công việc

JOB PROFILE:

§ Preparing the database of the farmers having pepper cultivation under the current coffee program.

§ Weekly visits to the farms to collect the data on the crop stages.

§ Collect data from the collector on the quantity of the pepper bought from each farmer.

§ Provide training to farmers regarding good agriculture practice to be followed in their farms.

§ Preparation of reports.

§ Collecting samples from the pepper lots which have traceability to the farm levels.

§ Maintaining and sealing of the lots which are sampled, and once the lot is cleared, it should be loaded into the truck under the presence of the associate.

§ Updating the data collected from the field into the database for future reference.

§ Collecting the raw material samples and sending the same to the external lab for testing purpose.

§ Documentation of the whole process.

§ Field coordination

§ Sourcing of the raw material from the collectors/farmers and maintaining the traceability.

Chuẩn bị cơ sở dữ liệu của nông dân trồng tiêu theo chương trình trồng tiêu hữu cơ hiện tại.

§ Hàng tuần khảo sát các vườn tiêu để thu thập dữ liệu về các giai đoạn cây trồng.

§ Thu thập dữ liệu về số lượng từ đại lý thu mua tiêu mua của các hộ nông dân trong chương trình.

§ Đào tạo cho nông dân về thực hành nông nghiệp, theo dõi tiến độ thực hiện tại vườn tiêu của họ.

§ Chuẩn bị báo cáo

§ Thu thập các mẫu từ các lô tiêu có thể truy xuất nguồn gốc từ hộ nông dân

§ Theo dõi các lô được lấy mẫu cho đến khi lô hàng được đóng vào xe tải dưới sự giám sát của nhân viên Synthite

§ Cập nhật dữ liệu được thu thập từ thực tế vào cơ sở dữ liệu để tham khảo trong tương lai.

§ Thu thập các mẫu nguyên liệu thô và gửi đến phòng thí nghiệm cho mục đích thử nghiệm.

§ Làm tài liệu của toàn bộ quá trình.

§ Phối hợp khảo sát thực tế.

Tìm nguồn nguyên liệu từ người thu gom hoặc nông dân và duy trì khả năng truy xuất nguồn gốc.

Yêu Cầu Công Việc

KEY ROLE – NHIỆM VỤ CHÍNH:

§  Sustainability initiatives - (Traceable /IPM) black pepper in Vietnam.

§  Supply chain management for projects/products identified for sustainable sourcing.

§  Operationalize the sustainability initiatives

 §  Quản lý chuỗi cung ứng cho các dự án / sản phẩm được xác định để tìm nguồn cung ứng bền vững.

§  Trực tiếp triển khai thực hiện chương trình hồ tiêu bền vững - Hạt tiêu đen (Tracizable / IPM) tại Việt Nam.

Theo dõi huấn luyện đào tạo người nông dân về chương trình bền vững

EDUCATIONAL QUALIFICATION:

  • Bachelor’s degree in any stream ( BSc agronomy would be preferable)
  • Fluent in Vietnamese and English ( Both oral and written)
  • Cử nhân bằng cấp trong bất kỳ ngành nào (tốt nghiệp ngành nông học sẽ là một lợi thế)
  • Thông thạo tiếng Việt và tiếng Anh (Cả nói và viết)

Thông tin khác

  • Bằng cấp: Trung cấp
  • Độ tuổi: 28 - 40
  • Hình thức: Nhân viên chính thức

Giới thiệu về công ty

Công Ty TNHH Synthite Việt Nam

Qui mô công ty: 10

Là chi nhánh tại Việt Nam của một tập đoàn kinh doanh gia vị hàng đầu tại Ấn Độ. 

Job tags / Kỹ năng: Trợ lý

Sustainability Sourcing Assistant

Công Ty TNHH Synthite Việt Nam

Nhận email việc làm tương tự

Tạo thông báo việc làm tương tự với việc làm này.