Giới thiệu về công ty

Công ty TNHH QL VietNam Agroresources

Thông Tin Tuyển Dụng

[Tân Biên, Tây Ninh] Tuyển Trợ lý Giám đốc

Cấp bậc Nhân viên
Lương $ Cạnh tranh
Hết hạn nộp 08/12/2020
Ngành nghề Hành chính / Thư ký , Biên phiên dịch

Công ty TNHH QL VietNam Agroresources

$ Cạnh tranh

  • Tây Ninh

Công ty TNHH QL VietNam Agroresources

$ Cạnh tranh

  • Tây Ninh

Công ty TNHH QL VietNam Agroresources

$ Cạnh tranh

  • Tây Ninh

Công ty TNHH QL VietNam Agroresources

$ Cạnh tranh

  • Tây Ninh

Công ty TNHH QL VietNam Agroresources

$ Cạnh tranh

  • Tây Ninh

Công ty TNHH QL VietNam Agroresources

$ Cạnh tranh

  • Tây Ninh

Công ty TNHH QL VietNam Agroresources

$ Cạnh tranh

  • Tây Ninh

Công ty TNHH QL VietNam Agroresources

$ Cạnh tranh

  • Tây Ninh

Công ty TNHH QL VietNam Agroresources

$ Cạnh tranh

  • Tây Ninh

Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Phong Phú

$ 7 Tr - 12 Tr VND

  • Tây Ninh