Giới thiệu về công ty

Công ty TNHH QL VietNam Agroresources

Thông Tin Tuyển Dụng

[Tân Biên, Tây Ninh] Tuyển Trợ lý Giám đốc

Cấp bậc Nhân viên
Lương $ Cạnh tranh
Hết hạn nộp 05/02/2021
Ngành nghề Hành chính / Thư ký , Biên phiên dịch

Công ty TNHH QL VietNam Agroresources

$ Cạnh tranh

  • Tây Ninh

Công ty TNHH QL VietNam Agroresources

$ Cạnh tranh

  • Tây Ninh

Nhất Tín Logistics

$ Cạnh tranh

  • Tây Ninh

HONG BAO RUBBER & PLASTIC CO., LTD

$ 12 Tr - 15 Tr VND

  • Tây Ninh

Công ty TNHH QL VietNam Agroresources

$ Cạnh tranh

  • Tây Ninh

Công ty TNHH QL VietNam Agroresources

$ Cạnh tranh

  • Tây Ninh

Công ty TNHH QL VietNam Agroresources

$ Cạnh tranh

  • Tây Ninh

Công ty TNHH QL VietNam Agroresources

$ Cạnh tranh

  • Tây Ninh

Công ty TNHH QL VietNam Agroresources

$ Cạnh tranh

  • Tây Ninh

Nhất Tín Logistics

$ Cạnh tranh

  • Bình Định | Tây Ninh | Tiền Giang