Giới thiệu về công ty

Công Ty TNHH Reeracoen Việt Nam

Thông Tin Tuyển Dụng

Tân Bình_ Legal Assistant Manager_ English (Upper-intermediate)_ 18073KC

Cấp bậc Nhân viên
Lương $ 12,000,000 - 16,000,000 VND
Hết hạn nộp 30/11/2020
Ngành nghề Luật / Pháp lý
Kinh nghiệm 3 Năm

Địa điểm

Công Ty TNHH Reeracoen Việt Nam

$ 40 Tr - 46 Tr VND

 • Hồ Chí Minh

Công Ty TNHH Reeracoen Việt Nam

$ 15 Tr - 23 Tr VND

 • Hồ Chí Minh

Công Ty TNHH Reeracoen Việt Nam

$ 10 Tr - 11 Tr VND

 • Hồ Chí Minh

Công Ty TNHH Reeracoen Việt Nam

$ 14 Tr - 23 Tr VND

 • Hồ Chí Minh

Công Ty TNHH Reeracoen Việt Nam

$ 30 Tr - 45 Tr VND

 • Hồ Chí Minh

Công Ty TNHH Reeracoen Việt Nam

$ 30 Tr - 35 Tr VND

 • Hồ Chí Minh

Công Ty TNHH Reeracoen Việt Nam

$ 23 Tr - 30 Tr VND

 • Hồ Chí Minh

Công Ty TNHH Reeracoen Việt Nam

$ 23 Tr - 27 Tr VND

 • Hồ Chí Minh

Công Ty TNHH Reeracoen Việt Nam

$ 22 Tr - 44 Tr VND

 • Hồ Chí Minh

Công Ty TNHH Reeracoen Việt Nam

$ 18 Tr - 23 Tr VND

 • Hồ Chí Minh

Công Ty TNHH Reeracoen Việt Nam

$ 30 Tr - 35 Tr VND

 • Hồ Chí Minh