Giới thiệu về công ty

RGF HR Agent Vietnam Co., LTD

Thông Tin Tuyển Dụng

Technician Staff

Cấp bậc Nhân viên
Lương $ 11,000,000 - 16,000,000 VND
Hết hạn nộp 14/06/2020
Ngành nghề Bảo trì / Sửa chữa
Kinh nghiệm 1 - 2 Năm

Địa điểm

Heineken Vietnam Brewery

$ Cạnh tranh

  • Hà Nội

Hoya Glass Disk Vietnam LTD.

$ Cạnh tranh

  • Hà Nội

Hoya Glass Disk Vietnam LTD.

$ Trên 10 Tr VND

  • Hà Nội

RGF HR Agent Vietnam Co., LTD

$ 11 Tr - 15,4 Tr VND

  • Hà Nội

RGF HR Agent Vietnam Co., LTD

$ 11 Tr - 15,4 Tr VND

  • Hà Nội

RGF HR Agent Vietnam Co., LTD

$ 15,4 Tr - 22 Tr VND

  • Hà Nội

Công ty Thang Máy Hyundai Thành Công Việt Nam

$ 10 Tr - 15 Tr VND

  • Hà Nội | Hồ Chí Minh

RGF HR Agent Vietnam Co., LTD

$ 11 Tr - 22 Tr VND

  • Hà Nội

RGF HR Agent Vietnam Co., LTD

$ 13,2 Tr - 17,6 Tr VND

  • Hà Nội

RGF HR Agent Vietnam Co., LTD

$ 13,2 Tr - 22 Tr VND

  • Hà Nội