[TEMP 6 MONTHS] CUSTOMER SERVICE OFFICER - NHÂN VIÊN HỖ TRỢ GIẢI NGÂN

Toyota Financial Services Vietnam
Địa điểm

Hồ Chí Minh

 • Lương

  Cạnh tranh

 • Kinh nghiệm

  1 - 2 Năm

 • Cấp bậc

  Nhân viên

 • Hết hạn nộp

  16/08/2021

Phúc lợi

 • Laptop
 • Chế độ bảo hiểm
 • Phụ cấp
 • Đào tạo
 • Nghỉ phép năm

Mô tả Công việc

 • Document checking: final checking loan documents before storage and update information into core system

Kim tra h sơ: kim tra ln cui h sơ vay trước khi lưu tr và cp nht thông tin vào h thng

 • Managing loan documents

Qun lý h sơ vay

 • Meeting customer over counter to support customer request.

H h tr thc hin yêu cu ca khách hàng ti quy

 • Updating collateral document into core system and release collateral supporting documents.

Cp nht tài liu thế chp vào h thng và phát hành các tài liu h tr tài sn thế chp.

 • Lock and unlock collateral status in Government Agency.

Đăng ký giao dch đm bo

 • Correspondent management.

Qun lý đi lý

 • To undertake other tasks as and when assigned by Head of Customer Services Dept.

Thc hin các nhim v khác khi được Trưởng phòng Dch v Khách hàng giao.

Yêu Cầu Công Việc

* Benefits: 

● Attractive Salary + Allowance . Full 100% gross salary.

● Apply 1.25 annual day/month

● Social insurance, health insurance, unemployment insurance and Accident insurance 24/7; 

● Nice & modern working space with young, dynamic & friendly colleagues and free coffee, tea, drinks;

● Free parking for motorbikes

● Working hours: 8:00 - 17:00 from Monday - Friday

Requirements:

 • College degree, major in Business Administration / Finance Banking/ Accounting
 • As least 1 years experienced in customer service/merchandiser/retail/ wholesale products
 • Familiar with maintaining customer database
 • Strong interpersonal & multi-tasking skills
 • Excellent communication skills, ability to communicate with all organizational levels
 • Good computerized skills

Thông tin khác

 • Độ tuổi: Không giới hạn tuổi
Lưu việc làm Gửi tôi việc làm tương tự Báo xấu

Báo xấu

Feedback