Giới thiệu về công ty

Công Ty TNHH MTV Wacontre

Thông Tin Tuyển Dụng

[Thảo Điền, Quận 2] Procurement Anh hoặc Nhật 800-1200 USD gross

Cấp bậc Nhân viên
Lương $ 800 - 1.200 USD
Hết hạn nộp 28/02/2021
Ngành nghề Xuất nhập khẩu , Thu mua / Vật tư
Kinh nghiệm 3 - 4 Năm

Địa điểm

Hồ Chí Minh

Công Ty TNHH MTV Wacontre

$ 18 Tr - 28 Tr VND

  • Hồ Chí Minh

Công Ty TNHH Reeracoen Việt Nam

$ 18 Tr - 23 Tr VND

  • Hồ Chí Minh

Công Ty TNHH MTV Wacontre

$ 17,6 Tr - 26,4 Tr VND

  • Hồ Chí Minh

Công Ty TNHH MTV Wacontre

$ 11 Tr - 17,6 Tr VND

  • Hồ Chí Minh

Công Ty TNHH Reeracoen Việt Nam

$ 14 Tr - 20 Tr VND

  • Hồ Chí Minh

Công Ty TNHH Reeracoen Việt Nam

$ 10 Tr - 12 Tr VND

  • Hồ Chí Minh

Công Ty TNHH Reeracoen Việt Nam

$ 25 Tr - 35 Tr VND

  • Hồ Chí Minh

Công Ty TNHH MTV Wacontre

$ 17,6 Tr - 44 Tr VND

  • Hồ Chí Minh

Công Ty TNHH MTV Wacontre

$ 7,7 Tr - 17,6 Tr VND

  • Hồ Chí Minh

Công Ty TNHH MTV Wacontre

$ 18 Tr - 25 Tr VND

  • Hồ Chí Minh