Giới thiệu về công ty

CÔNG TY CỔ PHẦN EUROWINDOW HOLDING

Thông Tin Tuyển Dụng

Thư ký lãnh đạo (chấp nhận sinh viên mới ra trường)

Cấp bậc Nhân viên
Lương $ Cạnh tranh
Hết hạn nộp 31/12/2023
Ngành nghề Hành chính / Thư ký