Giới thiệu về công ty

CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG CÔNG NGHỆ CAO HÒA BÌNH

Thông Tin Tuyển Dụng

Thư Ký/Trợ Lý Chủ Tịch HĐQT

Cấp bậc Nhân viên
Lương $ 9,000,000 - 10,000,000 VND
Hết hạn nộp 30/12/2023
Ngành nghề Hành chính / Thư ký
Kinh nghiệm Trên 1 Năm