Chào bạn,

Đăng nhập xem việc làm phù hợp

 
Thông báo

Vui lòng đăng nhập để thực hiện chức năng này

Đăng nhập bằng:

Các công việc tương tự Xem tất cả

www.masanjobs.com

Masan Consumer is one of Vietnam's largest local diversified FMCG companies. We manufacture and distribute a range of food and beverage products, including soya sauce, fish sauce, chili sauce,... Chi tiết

Tổ Trưởng Sản Xuất - Lead Operator

Thông Tin Tuyển Dụng

Mô tả Công việc

Tổ chức phân công điều phối nguồn lực (vận hành và công nhân) để đáp ứng theo kế hoạch sản xuất hàng ngày/hàng tuần/ hàng tháng trên các dây chuyền sản xuất đạt được các chỉ tiêu công ty giao cho bộ phận sản xuất nhà máy. Tồ chức thực hiện các công việc phát sinh hàng ngày trong quá trình sản xuất v.v.

Quản lý các họat động hệ thống trong ca và duy trì các họat động Shopfloor Model, duy trì tốt các yêu cầu của GMP, chương trình 5S trong khu vực sản xuất, chỉ đạo thợ vận hành và công nhân thực hiện đúng theo các yêu cầu của hệ thống.

Đảm bảo các qui định về an toàn, GMP, chất lượng và các thủ tục khác đã ban hành được tuân thủ nghiêm túc bởi tất cả mọi người tham quan, làm việc trong khu vực sản xuất.

Đảm bảo các kết quả hoạt động của ca sản xuất đạt ở mức cao hoặc vượt mong đợi.

An toàn & GMP

OEE, tiêu hao nguyên vật liệu

Các không phù hợp trong quá trình sản xuất được ghi nhận và có đối sách.

%OR.

Tổ chức ghi nhận các không phù hợp trên thiết bị, lên kế hoạch khắc phục và tương tác với bảo trì, hạ tầng, utility v.v. để thực hiện ngay trong ngày.

Đảm bảo các khu vực ra vào nhà xưởng được trang bị đầy đủ các biển báo và trang bị dụng cụ vệ sinh khử trùng v.v. Đảm bảo vận hành máy, công nhân sản xuất, các nhà thầu bên ngoài v.v. vào khu vực sản xuất tuân thủ nghiêm túc các qui định SHE, GMP, GHP của nhà máy.

Đảm bảo các khu vực trong nhà xưởng sản xuất được phân định rõ ràng, phân chia từng khu vực có bảng định danh, xác định vị trí để nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ vệ sinh v.v xây dựng tiêu chuẩn cho từng khu vực. Tất cả mọi thành viên trong sản xuất tuân thủ theo qui định và duy trì các khu vực sạch sẽ ngăn nắp theo chuẩn ban hành.

Đảm bảo tất cả các thiết bị và đường ống được định danh rõ ràng và thực hiện VCS đúng theo chuẩn của công ty.

Tổ chức thực hiện và tuân thủ các qui trình đã ban hành, ghi chép hồ sơ đây đủ theo yêu cầu của hệ thống quản lý chất lượng. Đảm bảo tính chính xác và minh bạch các báo cáo sản xuất, báo cáo tiêu hao nguyên vật liệu, báo cáo chất lượng v.v.

Xem xét đề nghị lên đời sửa đổi bổ sung các qui trình kiểm sóat hiện tại nhằm nâng cao hiệu quả trong quá trình sản xuất như: Kiểm sóat nguyên vật liệu, kiểm sóat sản phẩm không phù hợp, kiểm sóat chất lượng trong ca v.v. Giám sát thợ vận hành và công nhân thực hiện đúng theo qui trình chuẩn.

Tham gia họp kế hoạch sản xuất hàng tuần vời nhóm, thảo luận các vấn đề liên quan nhằm sắp xếp tối ưu kế hoạch sản xuất, tiết kiệm chi phí. Tổ chức thực hiện kế hoạch đổi sản phẩm: Chuẩn bị nguồn lực, máy móc thiết bị, nguyên vật liệu vừa đủ cho qáu trình đổi sản phẩm hạn chế thấp nhất các tổn thất từ quá trình đổi sản phẩm.

Giải quyết các KPH trong bảng đánh giá định kỳ GMP, đưa ra giải pháp và tổ chức phân công nguồn lực thực hiện giải quyết các điểm không phù hợp trong thời gian sớm nhất.

Yêu Cầu Công Việc

  • Tốt nghiệp Cao Đẳng trở lên chuyên ngành Cơ Khí, Chế Tạo Máy
  • Kiến thức về kỹ thuật máy móc, thiết bị.
  • Hiểu biết cơ bản về điện, cơ khí, khí nén. (Hiểu biết chuyên sâu về chuyên môn đang có).
  • Hiểu biết về an toàn che chắn máy móc thiết bị.
  • Hiểu và có kiến thức về 5S và Keizen  bắt buộc, TPM hoặc LEAN (nếu có) v.v.
  • Có kiến thức về lĩnh vực sản xuất hàng tiêu dùng nhanh.
  • Hệ thống kiểm tra chất lượng (ISO, kiểm soát online trên chuyền v.v.)
  • Hiểu biết về Raw Material, các khái niệm về BOM, Waste.
  • Hiểu biết về bảo trì AM.
  • Kinh nghiệm và hiểu biết về ERP (nếu có).

Tổ Trưởng Sản Xuất - Lead Operator

Masan Consumer

Nhận email việc làm tương tự

Tạo thông báo việc làm tương tự với việc làm này.