Giới thiệu về công ty

Công Ty TNHH JAC Recruitment Vietnam

Thông Tin Tuyển Dụng

Tổng Vụ (tiếng Nhật)

Cấp bậc Quản lý
Lương $ 1.300 - 1.600 USD
Hết hạn nộp 18/12/2020
Ngành nghề Hành chính / Thư ký , Quản lý điều hành , Nhân sự
Kinh nghiệm 3 - 5 Năm

Địa điểm

Công Ty TNHH JAC Recruitment Vietnam

$ 13,2 Tr - 14,3 Tr VND

  • Hà Nội

Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Quân đội

$ 6 Tr - 9 Tr VND

  • Hà Nội

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư VJC

$ 13 Tr - 17 Tr VND

  • Hà Nội

Talent Trader Vietnam

$ 33 Tr - 55 Tr VND

  • Hà Nội | Hồ Chí Minh

Hanoi Branch - Reeracoen Vietnam Co., Ltd

$ 32 Tr - 60 Tr VND

  • Hà Nội

Liên Danh Yasuda Kolon

$ 12 Tr - 14 Tr VND

  • Hà Nội

Công ty TNHH BIP Việt Nam

$ 10 Tr - 30 Tr VND

  • Hà Nội

CÔNG TY CỔ PHẦN GREEN I-PARK

$ 15 Tr - 20 Tr VND

  • Hà Nội

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư VJC

$ 10 Tr - 15 Tr VND

  • Hà Nội

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư VJC

$ Cạnh tranh

  • Hà Nội