Giới thiệu về công ty

First Alliances

Thông Tin Tuyển Dụng

Township Manager/ Property Manager (Foreign Real Estate Developer)

Cấp bậc Giám đốc
Lương $ 2.000 - 3.500 USD
Hết hạn nộp 21/11/2020
Ngành nghề Bất động sản
Kinh nghiệm 10 - 20 Năm

First Alliances

$ 55 Tr - 77 Tr VND

  • Hà Nội

First Alliances

$ 20 Tr - 25 Tr VND

  • Hà Nội

First Alliances

$ 44 Tr - 77 Tr VND

  • Hà Nội

First Alliances

$ Trên 20 Tr VND

  • Hà Nội

40HRS HR Consulting (Công ty Cổ phần 40 Giờ)

$ Cạnh tranh

  • Hà Nội | Hồ Chí Minh

Công ty TNHH Yusen Logistics (Việt Nam)

$ Cạnh tranh

  • Hà Nội | Hồ Chí Minh

First Alliances

$ 40 Tr - 70 Tr VND

  • Hà Nội

40HRS HR Consulting (Công ty Cổ phần 40 Giờ)

$ Cạnh tranh

  • Hà Nội

Công ty Cổ phần Dịch vụ Giao Hàng Nhanh

$ 22 Tr - 35,2 Tr VND

  • Hà Nội

Insurance Company

$ 30 Tr - 35 Tr VND

  • Hà Nội