Giới thiệu về công ty

Công Ty TNHH MTV Wacontre

Thông Tin Tuyển Dụng

[TPHCM] Biên phiên dịch sản xuất_Tiếng Nhật N3

Cấp bậc Nhân viên
Lương $ 500 - 600 USD
Hết hạn nộp 30/06/2021
Ngành nghề Biên phiên dịch , Sản xuất / Vận hành sản xuất
Kinh nghiệm 1 - 3 Năm

Địa điểm

Công Ty TNHH MTV Wacontre

$ 12,1 Tr - 13,2 Tr VND

  • Hồ Chí Minh

Công Ty TNHH MTV Wacontre

$ Cạnh tranh

  • Hồ Chí Minh

Saigon Trapaco - Công Ty TNHH MTV Thương Mại Và Bao Bì Sài Gòn

$ Cạnh tranh

  • Hồ Chí Minh

Saigon Trapaco - Công Ty TNHH MTV Thương Mại Và Bao Bì Sài Gòn

$ Cạnh tranh

  • Hồ Chí Minh

Saigon Trapaco - Công Ty TNHH MTV Thương Mại Và Bao Bì Sài Gòn

$ Cạnh tranh

  • Hồ Chí Minh

PERSOLKELLY Vietnam

$ 11 Tr - 22 Tr VND

  • Hồ Chí Minh

HCM Branch - Reeracoen Vietnam Co., Ltd

$ 18 Tr - 23 Tr VND

  • Hồ Chí Minh

Công Ty TNHH MTV Wacontre

$ 15,4 Tr - 17,6 Tr VND

  • Hồ Chí Minh

Công ty TNHH Tư Vấn Việt Nam

$ 1 Tr - 1,1 Tr VND

  • Hồ Chí Minh

Công ty TNHH Tư Vấn Việt Nam

$ 1 Tr - 1,1 Tr VND

  • Hồ Chí Minh