Trader - Khối Nguồn Vốn Và Kinh Doanh Tiền Tệ

HDBank
Địa điểm

Hồ Chí Minh

 • Lương

  Cạnh tranh

 • Kinh nghiệm

  1 - 3 Năm

 • Cấp bậc

  Nhân viên

 • Hết hạn nộp

  30/09/2021

Phúc lợi

 • Laptop
 • Chế độ bảo hiểm
 • Du Lịch
 • Phụ cấp
 • Xe đưa đón
 • Đồng phục
 • Chế độ thưởng
 • Chăm sóc sức khỏe
 • Đào tạo
 • Tăng lương
 • Công tác phí
 • Nghỉ phép năm

Mô tả Công việc

Các vị trí tại Khối Nguồn vốn và Kinh doanh Tiền tệ

- Chuyên viên Kinh doanh Trái phiếu chính phủ & Chính phủ bảo lãnh

- Chuyên viên Kinh doanh vốn

- Chuyên viên giao dịch Kinh doanh Ngoại tệ

- Chuyên viên Kinh doanh Sản phẩm phái sinh

- Chuyên viên Phát triển sản phẩm ngoại hối

- CV quản lý thanh khoản và điều hòa vốn nội bộ.

- CV Phái sinh hàng hóa

Ứng viên vui lòng lựa chọn vị trí phù hợp và ghi rõ vào đơn ứng tuyển.

Mô tả công việc

Chuyên viên Kinh doanh Trái phiếu chính phủ & Chính phủ bảo lãnh

 • Thực hiện các giao dịch kinh doanh mua, bán Trái phiếu chính phủ, TP do Chính phủ bảo lãnh và TP do các TCTD khác phát hành thông qua các kênh giao dịch và các công cụ giao dịch trên thị trường.
 • Phát triển khách hàng liên quan đến giao dịch kinh doanh mua, bán trái phiếu; thực hiện công tác tiếp thị và chăm sóc khách hàng.
 • Tìm hiểu, thu thập, phân tích thông tin về thị trường, về xu hướng lãi suất, nhu cầu thị trường để đề xuất các giao dịch phù hợp, hiệu quả.
 • Soạn thảo các văn bản, quy trình nghiệp vụ do Phòng thực hiện.
 • Nghiên cứu, phát triển và triển khai các chính sách, sản phẩm kinh doanh TPCP
 • Thực hiện các công việc khác do Trưởng bộ phận/lãnh đạo phòng giao.

Chuyên viên Kinh doanh vốn

 • Thực hiện các giao dịch tiền gửi/nhận tiền gửi, vay/cho vay vốn trên thị trường Liên ngân hàng với các đối tác.
 • Thực hiện các giao dịch nguồn vốn khác như đầu tư, mua, bán GCTG ngắn hạn, mua/bán có kỳ hạn GTCG và các sản phẩm phái sinh về nguồn vốn khác.
 • Cập nhật tình hình thị trường tiền tệ, thông tin về lãi suất, tình hình thanh khoản, cung/cầu nguồn vốn trên thị trường; nhận biết và đánh giá về các rủi ro có thể phát sinh trong quá trình giao dịch.
 • Nắm và theo dõi các trạng thái về thanh khoản, dòng tiền ra –vào của ngân hàng.
 • Mở rộng quan hệ giao dịch với các tổ chức tín dụng; phát triển khách hàng; xây dựng và phát triển sản phẩm kinh doanh nguồn vốn.
 • Đề xuất hạn mức cấp hạn mức giao dịch cho các đối tác trên thị trường.
 • Lập báo cáo tuần, tháng phục vụ công tác giao dịch;

Chuyên viên giao dịch Kinh doanh Ngoại tệ

 • Thực hiện các giao dịch mua, bán ngoại tệ với khách hàng là TCTD, tổ chức kinh tế, cá nhân và các tổ chức khác.
 • Nắm bắt, cập nhật, phân tích các thông tin về Thị trường ngoại hối.
 • Theo dõi những diễn biến trên thị trường, phân tích phán đoán các xu hướng và đưa ra những quyết định phù hợp với các diễn biến trên thị trường đồng thời nhận biết được các rủi ro có thể phát sinh.
 • Lập bảng thông báo tỷ giá ngoại tệ niêm yết hàng ngày trình lãnh đạo phê duyệt.
 • Thực hiện các giao dịch nội ngoại hối nội bộ với các ĐVKD trong hệ thống và cân đối nguồn ngoại tệ khi mua/bán nội bộ với ĐVKD.
 • Theo dõi trạng thái ngoại hối của Trụ sở chính và toàn hàng.
 • Cân đối nguồn ngoại tệ chi trả kiều hối, chuyển tiền nước ngoài.
 • Phát triển khách hàng mới.
 • Phối hợp thát triển bàn thu đổi ngoại tệ.
 • Làm thủ tục, phối hợp với các phòng ban liên quan và cơ quan quản lý để thực hiện các giao dịch chuyển đổi ngoại tệ và xuất nhập khẩu ngoại tệ mặt với nước ngoài.
 • Đề xuất hạn mức giao dịch kinh doanh ngoại hối với khách hàng.
 • Thực hiện các báo cáo có liên quan.

Chuyên viên phát triển sản phẩm ngoại hối

 • Nghiên cứu tình hình thị trường ngoại hối, nhu cầu thực tế của khách hàng về sử dụng các sản phẩm ngoại hối và sản phẩm phái sinh
 • Nghiên cứu, tìm hiểu về bản chất, tính năng, quy trình vận hành và khả năng áp dụng của các sản phẩm, dịch vụ về ngoại hối tại ngân hàng
 • Đề xuất áp dụng sản phẩm mới vào hoạt động kinh doanh của ngân hàng
 • Rà soát, điều chỉnh các quy định về sản phẩm để có thể áp dụng hiệu quả vào thực tế kinh doanh của ngân hàng
 • Thường xuyên trao đổi, liên hệ với các bộ phận kinh doanh để nắm bắt nhu cầu về sản phẩm, dịch vụ hoặc cấu trúc sản phẩm cho khách hàng
 • Thực hiện các công việc khác có liên quan do Lãnh đạo phòng/bộ phận giao

Chuyên viên kinh doanh sản phẩm phái sinh

 • Thực hiện các giao dịch phái sinh về ngoại hối cho sổ kinh doanh và sổ ngân hàng của ngân hàng
 • Thực hiện các giao dịch phái sinh cho khách hàng thông qua hình thức mua và bán lại cho khách hàng hoặc ngân hàng cung cấp trực tiếp cho khách hàng, tùy theo quy định về sản phẩm và nghiệp vụ từng thời kỳ
 • Nắm bắt, cập nhật, phân tích các thông tin về Thị trường, về sản phẩm.
 • Theo dõi những diễn biến trên thị trường, phân tích phán đoán các xu hướng và đưa ra những quyết định phù hợp với các diễn biến trên thị trường đồng thời nhận biết được các rủi ro có thể phát sinh.
 • Lập bảng và thông báo giá mua, bán của sản phẩm hàng ngày trình lãnh đạo phê duyệt đế áp dụng tạo đơn vị kinh doanh (nếu có).
 • Theo dõi và báo cáo trạng thái rủi ro phát sinh tại Trụ sở chính và toàn hàng trong quá trình thực hiện kinh doanh.
 • Phát triển khách hàng sử dụng sản phẩm.
 • Đề xuất hạn mức giao dịch cho khách hàng.
 • Thường xuyên trao đổi, liên hệ với các bộ phận kinh doanh để nắm bắt nhu cầu về sản phẩm phái sinh và cấu trúc sản phẩm cho khách hàng
 • Thực hiện các công việc khác có liên quan do Lãnh đạo phòng/bộ phận giao

CV quản lý thanh khoản và điều hòa vốn nội bộ

 • Thu thập và phân tích các thông tin về tình hình nguồn vốn, sử dụng vốn, trạng thái thanh khoản, các chủ trương chính sách của HDBank và tình hình thị trường, cụ thể:
 • Tình hình thực hiện dự trữ bắt buộc của các loại tiền, thanh khoản đầu ngày (tiền mặt, tiền gửi tại NHNN, tiền gửi tại các TCTD khác), nhu cầu thanh toán ròng trong ngày (báo cáo tài sản Nợ, Có đến hạn trong ngày).
 • Các báo cáo phân tích dữ liệu và dự báo của Phòng ALM về tài sản Nợ và tài sản Có, dòng tiền, khả năng thanh khoản.
 • Các thông tin về lãi suất thị trường liên ngân hàng, các loại lãi suất chủ đạo của NHNN, lãi suất TPCP&CPBL.
 • Các thông báo, chỉ thị, kết luận trong biên bản họp của ALCO đang có hiệu lực thi hành.
 • Thực hiện đề xuất các phương án về:
 • Kế hoạch điều hòa vốn, thanh khoản tại ngày làm việc.
 • Kế hoạch sử dụng các công cụ thị trường cho các giao dịch cân đối sổ ngân hàng (banking book), bao gồm các giao dịch theo chỉ thị của ALCO;
 • Kế hoạch xử lý các giới hạn thanh khoản, trạng thái thanh khoản (nếu có)
 • Mức giá, kỳ hạn và khối lượng mua, bán vốn cho các bộ phận kinh doanh vốn, kinh doanh trái phiếu, ngoại hối và sử dụng vốn với mục đích kinh doanh khác thuộc sổ kinh doanh (trading book)
 • Thực hiện báo cáo, đánh giá về:
 • Tình hình nguồn vốn, sử dụng vốn trong ngày.
 • Thông báo cho Phòng ALM về kết quả thực hiện các phương án và đánh giá mức độ đáp ứng các yêu cầu, chỉ thị của ALCO.

Chuyên viên Phái sinh hàng hóa

 • Chào giá, tư vấn, khuyến nghị và thực hiện các bản tin thị trường phục vụ trong công tác nghiệp vụ.
 • Thực hiện các giao dịch phái sinh giá cả hàng hóa với Sàn hàng hóa nước ngoài, các giao dịch phái sinh đối ứng với đối tác nước ngoài và các giao dịch với khách hàng.
 • Quản lý các giao dịch phái sinh hàng hóa và thực hiện công tác cảnh báo/ kiểm soát rủi ro trong giao dịch.
 • Theo dõi diễn biến thị trường, nhận định, dự báo xu hướng và thực hiện các bản tin phân tích thị trường giá cả các mặt hàng giao dịch; thực hiện cập nhật và khuyến nghị cho khách hàng và bộ phận bán hàng.
 • Đề xuất với lãnh đạo phòng các giải pháp, chương trình hỗ trợ, thúc đẩy doanh số giao dịch phái sinh giả cả hàng hóa trên toàn hệ thống.
 • Nghiên cứu, đề xuất và phối hợp với các bộ phận liên quan xây dựng chính sách, chương trình liên quan đến hoạt động phái sinh.
 • Tham gia các lớp đào tạo, tập huấn nghiệp vụ theo kế hoạch của phòng và HDBank
 • Triển khai, phối hợp triển khai các dự án nhằm phát triển hoạt động phái sinh giá cả hàng hóa.

Yêu Cầu Công Việc

 • Có trình độ từ đại học hoặc trên đại học, được đào tạo chuyên sâu về chuyên ngành kinh tế, tài chính ngân hàng. Ưu tiên ứng viên có chứng chỉ CFA.
 • Có kiến thức kinh nghiệm về các nghiệp vụ của Ngân hàng Thương mại như: Kế toán tài chính, tín dụng, quản lý nguồn vốn, kinh doanh tiền tệ và ngoại hối, thanh toán quốc tế ...
 • Có kinh nghiệm về kinh doanh các sản phẩm phái sinh lãi suất và phái sinh tiền tệ; có kinh nghiệm và khả năng sử dụng các công cụ định giá các sản phẩm phái sinh tiền tệ và lãi suất.
 • Có tính năng động, sáng tạo, chủ động, có khả năng làm việc độc lập cao.
 • Trung thực, phẩm chất đạo đức tốt, Kỹ năng giao tiếp tốt, Sử dụng thành thạo tiếng Anh.
 • Cam kết gắn bó lâu dài với Ngân hàng.

Thông tin khác

 • Bằng cấp: Đại học
 • Độ tuổi: Không giới hạn tuổi
Lưu việc làm Gửi tôi việc làm tương tự Báo xấu

Báo xấu

Các công việc tương tự

Feedback