Giới thiệu về công ty

MM Mega Market Vietnam

Thông Tin Tuyển Dụng

Training Intern (HR Dept) - MM Mega Market Viet Nam Dist.2

Cấp bậc Sinh viên/ Thực tập sinh
Lương $ 2,000,000 - 3,000,000 VND
Hết hạn nộp 01/12/2020
Ngành nghề Nhân sự , Quảng cáo / Đối ngoại / Truyền Thông , Tổ chức sự kiện

MM Mega Market Vietnam

$ 22 Tr - 25 Tr VND

  • Hồ Chí Minh

MM Mega Market Vietnam

$ Cạnh tranh

  • Hồ Chí Minh

MM Mega Market Vietnam

$ 2 Tr - 3 Tr VND

  • Hồ Chí Minh

MM Mega Market Vietnam

$ 9 Tr - 12 Tr VND

  • Hồ Chí Minh

MM Mega Market Vietnam

$ 2 Tr - 3 Tr VND

  • Hồ Chí Minh

MM Mega Market Vietnam

$ 6 Tr - 8 Tr VND

  • Hồ Chí Minh

MM Mega Market Vietnam

$ 18 Tr - 22 Tr VND

  • Hồ Chí Minh

MM Mega Market Vietnam

$ 5,5 Tr - 7 Tr VND

  • Hồ Chí Minh

Công ty TNHH Gofingo Vietnam

$ Cạnh tranh

  • Hồ Chí Minh

BE GROUP JSC

$ 4 Tr - 5 Tr VND

  • Hồ Chí Minh