Giới thiệu về công ty

MM Mega Market Vietnam

Thông Tin Tuyển Dụng

Training Intern (HR Dept) - MM Mega Market Viet Nam Dist.2

Cấp bậc Sinh viên/ Thực tập sinh
Lương $ Trên 2,000,000 VND
Hết hạn nộp 07/03/2021
Ngành nghề Nhân sự

MM Mega Market Vietnam

$ Cạnh tranh

  • Hồ Chí Minh

MM Mega Market Vietnam

$ 10 Tr - 12 Tr VND

  • Hồ Chí Minh

MM Mega Market Vietnam

$ Trên 2 Tr VND

  • Hồ Chí Minh

MM Mega Market Vietnam

$ Cạnh tranh

  • Hồ Chí Minh

MM Mega Market Vietnam

$ Trên 2 Tr VND

  • Hồ Chí Minh

MM Mega Market Vietnam

$ Cạnh tranh

  • Hồ Chí Minh

MM Mega Market Vietnam

$ Cạnh tranh

  • Hồ Chí Minh

MM Mega Market Vietnam

$ Trên 2 Tr VND

  • Hồ Chí Minh

Công Ty TNHH MTV Wacontre

$ 14 Tr - 15 Tr VND

  • Hồ Chí Minh

Công Ty TNHH MTV Wacontre

$ 14 Tr - 15 Tr VND

  • Hồ Chí Minh