Giới thiệu về công ty

Công ty TNHH Toàn Cầu Khải Minh

Thông Tin Tuyển Dụng

TRỢ LÝ BAN GIÁM ĐỐC

Cấp bậc Nhân viên
Lương $ Cạnh tranh
Hết hạn nộp 10/12/2023
Ngành nghề Hành chính / Thư ký , Xuất nhập khẩu
Kinh nghiệm 2 - 3 Năm