Giới thiệu về công ty

Chi nhánh công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ tin học TP. Hồ Chí Minh

Thông Tin Tuyển Dụng

Trợ Lý Kiểm Toán Viên

Cấp bậc Mới tốt nghiệp
Lương $ Cạnh tranh
Hết hạn nộp 19/06/2020
Ngành nghề Kế toán / Kiểm toán , Ngân hàng , Tài chính / Đầu tư

Chi nhánh công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ tin học TP. Hồ Chí Minh

$ Cạnh tranh

  • Hà Nội

Chi nhánh công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ tin học TP. Hồ Chí Minh

$ Cạnh tranh

  • Hà Nội

Công ty Tài chính TNHH MB SHINSEI (MCREDIT)

$ Cạnh tranh

  • Hà Nội

Công ty Tài chính TNHH MB SHINSEI (MCREDIT)

$ Cạnh tranh

  • Hà Nội

Công ty cổ phần Nafoods Group

$ 7 Tr - 10 Tr VND

  • Hà Nội

Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Bảo Việt

$ Cạnh tranh

  • Hà Nội

Công ty Cổ phần Kỹ thuật Điện tử và Viễn thông Hà Nội

$ Cạnh tranh

  • Hà Nội

Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Bảo Việt

$ Cạnh tranh

  • Hà Nội

Công ty TNHH Tài Tâm

$ Cạnh tranh

  • Hà Nội

Công ty CP và Đầu tư Phát triển Năng lượng Xanh - Công ty thành viên tập đoàn TH

$ 10 Tr - 15 Tr VND

  • Hà Nội