Địa điểm

Quảng Ninh

 • Lương

  Cạnh tranh

 • Kinh nghiệm

  1 - 3 Năm

 • Cấp bậc

  Nhân viên

 • Hết hạn nộp

  29/11/2020

Phúc lợi

 • Chế độ bảo hiểm
 • Du Lịch
 • Phụ cấp
 • Chế độ thưởng
 • Chăm sóc sức khỏe
 • Đào tạo
 • Tăng lương
 • Công tác phí
 • Nghỉ phép năm

Mô tả Công việc

1. Quản lý nhân sự trong Vùng:

 • Hỗ trợ QLV sát hạch, kiểm tra năng lực của nhân viên cấp dưới, thực hiện việc luân chuyển vị trí, khu vực cho phù hợp.
 • Hỗ trợ QLV triển khai kiểm tra, đôn đốc GĐCN/CHT, các nhân viên thực hiện đúng các quy định, quy chế, chủ trương, chính sách của Công ty.

2. Quản lý hoạt động kinh doanh trong Vùng:

 • Cùng QLV lập kế hoạch khai thác hàng theo đúng chiến lược và nhu cầu của các đơn vị kinh doanh.
 • Theo dõi và kiểm soát công nợ của các Chi nhánh/Khu vực trong Vùng đươc phân công quản lý, đề xuất các biện pháp quản lý hiệu quả.
 • Tham mưu QLV về định mức tồn kho, giám sát việc nhập hàng của các chi nhánh, cửa hàng và các kho trung chuyển thuộc Vùng được giao quản lý.

3. Tham gia phân tích tình hình hoạt động tại các đơn vị kinh doanh:

 • Hỗ trợ QLV phân tích dữ liệu kinh doanh, khả năng tiêu thụ hàng hoá.
 • Hỗ trợ điều phối hoạt động giao nhận hàng bán, nhập hàng bán vào tất cả các Chi nhánh/Cửa hàng.

4. Hoạt động khác:

 • Theo dõi, cập nhật, phân tích, đánh giá về tình hình kinh doanh của thị trường tham mưu QLV.
 • Triển khai doanh số kế hoạch xuống các chi nhánh.
 • Kiểm tra, nắm bắt tình hình tiêu thụ hàng hóa tại chi nhánh/khu vực báo cáo QLV.
 • Thúc đẩy hoạt động kinh doanh tại chi nhánh/khu vực nhằm đạt được chỉ tiêu Công ty đề ra.
 • Hỗ trợ QLV kiểm tra định kỳ, bất thường hoạt động kinh doanh như kết quả kinh doanh, phân bổ doanh số, phân bổ khu vực bán hàng cho từng GĐCN,CHT, nhân viên tại các chi nhánh/khu vực.
 • Truyền đạt thông tin của QLV tới các phòng/bộ phận, đơn vị liên quan và nhận thông tin phản hồi cho QLV.
 • Nắm bắt kịp thời các nhu cầu phát sinh trong quá trình quản lý điều hành để báo cáo QLV chỉ đạo thực hiện.
 • Tham gia cùng GĐCN/CHT trong công tác đối nội, đối ngoại để xây dựng mối quan hệ bền vững giữa khách hàng và công ty.
 • Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của QLV.

5. Quyền hạn

 • Yêu cầu các Chi nhánh/Khu vực trong vùng hoàn thành nhiệm vụ đã đề ra.
 • Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của QLV và BGĐ.

Yêu Cầu Công Việc

 • Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm là kiểm toán độc lập
 • Đã có kinh nghiệm làm Trợ lý hoặc vị trí tương đương.
 • Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kinh tế, Luật, Tài chính - Ngân hàng, Marketing, Tâm lý học,...
 • Có khả năng làm việc độc lập và làm việc theo nhóm
 • Có tầm nhìn chiến lược, khả năng sắp xếp, tổ chức công việc khoa học
 • Có kiến thức Quản trị nhân sự, Quản trị sản xuất và Quản trị kinh doanh, Tài chính.

Thông tin khác

 • Bằng cấp: Đại học
 • Độ tuổi: Không giới hạn tuổi

Các công việc tương tự

Feedback